Az eszközberuházások pénzügyi partnere

LÍZING KISOKOS

Mi is a lízing?

Amikor lízingről beszélünk, általában a pénzügyi lízingre gondolunk, éppen ezért ezt a kis útmutatót a pénzügyi lízing fogalmi meghatározásával kezdjük.

 

A pénzügyi lízing az a tevékenység, melynek során a lízingbeadó a lízingbevevő megbízása szerint valamely ingó vagy ingatlan dolog (lízingtárgy) tulajdonjogát megszerzi abbóla célból, hogy azt a lízingbevevő használatába adja egy határozott időtartamra úgy, hogy a lízingtárgy a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő:

- a lízingtárgy használatából, üzemeltetéséből eredő hasznok szedésére jogosulttá válik

- viseli a kárveszélyekből fakadó kockázatokat

- viseli a lízingtárgyhoz kapcsolódó közvetlen költségeket (fenntartási, üzemeltetési költségek, amortizáció)

- jogosultságot szerez arra, hogy a lízingszerződés lejáratakor, a lízingszerződésben rögzített fizetési kötelezettségek teljesítését követően a lízingtárgyon ő, vagy általa megjelelölt harmadik fél tulajdonjogot szerezzen.


A pénzügyi lízingen belül megkülönböztetünk zárt és nyílt végű pénzügyi lízinget. Ezen túl minden bizonnyal hallott már az operatív lízing fogalmáról is, amit szokás bérletnek/tartós bérletnek is nevezni, ill. a lízingcégek termékei között megtalálhatóak különböző hitel vagy kölcsön termékek is.

Az említett finanszírozási formák sajátosságait és a köztük lévő különbségeket az alábbiakban részletezem. A legfontosabb  különbségek:

- a finanszírozott dolog tulajdonjoga, ill. tulajdonjogának megszerzése,

- az ÁFA megfizetése,

-  ill. számviteli elszámolása.


zárt végű pénzügyi lízing

A lízingtárgy tulajdonjoga a futamidő végéig a lízingbeadónál van, a lízingbevevő a tulajdonjogot az utolsó lízingdíj megfizetésével, automatikusan szerzi meg.

Az ÁFA teljes összegét a futamidő elején meg kell fizetnie a lízingbevevőnek, azaz az önerőt úgy kell érteni, hogy a nettó beszerzési ár X %-a + a vételár teljes ÁFA összege. A lízingbevevő a lízingtárgyról teljes értékű ÁFA-s számlát kap a futamidő elején, melynek ÁFA tartalma visszaigényelhető.

 A lízingtárgy beszerzési ára lízingbeadó számlája alapján aktiválható a lízingbevevő könyveiben, aki amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi. A finanszírozott tőke pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, ami a havi lízingdíjak tőkerészével csökken. A havi lízingdíjak kamatrésze pénzügyi műveletek ráfordítása. (Havi lízingdíj = tőke + kamat)


nyílt végű pénzügyi lízing (Maradványértékes konstrukció)

A lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbeadónál van a lízing időtartama alatt. A lízingbevevő választhat, hogy a futamidő végén a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot szerez, vagy nem, vagy kijelölhet 3. felet, aki a maradványérték megfizetésével tulajdonba kerülhet, esetleg kérheti a lízingszerződés meghosszabbítását a maradványérték összegéből kiindulva.

 A beszerzés ár ÁFA összege a futamidő alatt kerül megfizetésre a fizetett tőke részre vetítve. Itt az önerőt úgy kell érteni, hogy a beszerzési ár X %-a és az arra eső ÁFA. Az önerő ÁFA tartalma visszaigényelhető.

A lízingbevevő a lízingtárgy nettó vételáráról egy un. birtokbaadási, vagy technikai számlát kap, amit könyveiben aktivál és amortizációt számol el utána és kötelezettségként nyilvántartásba veszi. Az nettó önerő csökkenti a kötelezettséget. Havi lízingdíj = tőke + kamat + tőkerészre eső ÁFA. A finanszírozott tőke pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, ami a havi lízingdíjak tőkerészével csökke. A kamatrész pénzügyi műveletek ráfordítása. A havi lízingdíajk ÁFA összege visszaigényelhető. A maradványérték tőketartozás, amire szintén arányos ÁFA számolandó.


operatív lízing (bérlet )

A lízingtárgy tulajdonosa a lízingbeadó a bérlet időtartama alatt. A futamidő végén egy piaci ár körüli maradványértéken a lízingtárgyat megvásárolhatja egy 3. személy, esetleg tovább bérelheti az addigi lízingbevevő.

A beszerzási ár ÁFA összegét a  lízingbeadó igényli vissza. A lízingbevevő az önerőről, mint kezdő bérleti díjról kap ÁFA-s számlát. Az önerő a nettó beszerzési ár X %-a és az arra eső ÁFA.

A lízintárgy beszerzési árát a lízingbeadó aktiválja és ő is számolja el az amortizációt. A kezdő bérleti díjat a lízingbevevő elhatárolt költségként elszámolhatja. Havi lízingdíj = nettó bérleti díj + ÁFA. A kezdő és havi bérleti díjak ÁFA tartalma visszaigényelhető. A havi bérleti díjak költségként elszámolhatóak.


kölcsön (hitel)

A hitelfelvevő a finanszírozott dolog tulajdonosa a kezdetektől, ő kapja a szállítótól a számlát, melynek teljes ÁFA összege visszaigényelhető a futamidő elején. Az önerő a nettó beszerzési ár és a vételár teljes ÁFA összege.

A szállítói számlát a kölcsönvevő aktiválja könyveiben és ő is amortizál és kötelezettségként nyilvántartásba veszi. A kezdő részlet természetesen a kötelezettséget csökkenti. Havi törlesztőrészlet = tőketörlesztés + kamat. A tőketörlesztés csökksnti a kötelezettséget, a kamat pénzügyi műveletek ráfordítása.