Az eszközberuházások pénzügyi partnere

1.000,- Ft/hó

és biztonságban tudhatja 2 söfőrjét is!!!

Az MIB Truck egy speciális biztosítási termék, mely a gépjárművezetők biztonságát szolgálja bel- és külföldön egyaránt.

BIZTOSÍTOTTAK:

A fuvarozó cég, mint szerződő alkalmazásában álló a biztosító felé lejelentett forgalmi rendszámú gépjármű vezetője és annak kisérője, azaz a gépjárműben utazó 2 személy

A biztosítás kiterjed többek között az alábbiakra:

- mentési költségek (limit nélkül!!!)

- sürgősségi orvosi és utazási költségek (15 millió HUF-ig)

- kórházi napi térítés

- égési sérülés

- 28 napot meghaladó ideiglenes keresőképtelenség esetén egyösszegű 250.000,- HUF térítés

- jogi költségek (2 millió HUF-ig)

- baleseti halál

- maradandó rokkantság

-stb.