Az eszközberuházások pénzügyi partnere

LÍZING DOKUMENTUMOK

Az alábbiakban felsoroljuk

a lízing és hitelkérelem elbírálásához

szükséges dokumentumok

listáját:

 

Gazdasági társaságok esetén (Bt., Kft., Zrt., Nyrt., ...):

- társasági szerződés, vagy alapító okirat másolata

- aláírási címpéldány és az aláíró személyi ig./lakcímkártya másolata

- előző 2 lezárt év év végi főkönyvi kivonata, amiből a beszámoló készült

- aktuális év minél frissebb, lezárt főkönyvi kivonata

- lízing adatlap kitöltése és aláírása (Lízing adatlap letöltése a lap alján)

 

Egyéni vállalkozások esetén:

- vállalkozói igazolvány másolata

- személyi ig./lakcímkártya másolata

- előző 2 év SZJA bevallása

- aktuális év minél frissebb pénztárkönyve, vagy naplófőkönyve

- lízing adatlap kitöltése és aláírása (Lízing adatlap letöltése a lap alján)

 

 Továbbá:

- minden esetben szükség van valamilyen információra a lízing tárgyáról a lízingelni kívánt eszközről (pl.: szállítói árajánlat; forgalmi engedély/törzskönyv másolat, stb.)

és

- a lízing szerződés megkötésének feltétele minden esetben 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás bemutatása

 

Lízing adatlap letöltéséhez KLIKK IDE>>>